Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón ZRUŠENÝ / Kaktus Bike Bratislava MTB Marathon CANCELED

30.09.2020
Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú epidémiou ochorenia Covid-19 a na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom sme nútení podujatie Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón ZRUŠIŤ.

Všetci registrovaní účastníci v priebehu dnešného dňa dostanú mailom viac informácií k možnostiam vrátenia štartovného.

Ďakujeme za pochopenie.
 
Due to the current situation caused by the Covid-19 epidemic and the measures taken by the Central Crisis Staff, we are forced to CANCEL Kaktus Bike Bratislava MTB Marathon event.
 
All registered participants will receive more information by e-mail during the day about the possibilities of refunding the starting fee.
 
Thank you for understanding.