Povinné opatrenia na Kaktus Bike Bratislavskom MTB Maratóne 2020

23.09.2020
Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme všetkých účastníkov o dodržiavanie povinných opatrení počas tohto ročníka Kaktus Bike Bratislavského MTB Maratónu.
 
POVINNÉ OPATRENIA
  • Všetkých návštevníkov prosíme, aby vstupovali do areálu Amfiteátra s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom, či šatkou).
  • Prosíme o použitie dezinfekcie, pripomíname pravidelné umývanie rúk mydlom počas celého dňa a celkové dodržiavanie základných hygienických návykov.
  • Pri vstupe do areálui Amfiteátra prosíme o dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi osobami.
  • Rovnako pri registrácii prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie rozostupov.
  • V štartovom koridore a pri dojazde do cieľa majte prekryté horné dýchacie cesty.
  • V prípade akútneho respiračného ochorenia prosíme opustiť miesto podujatia a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.
  • Na podujatí je zakázané podávanie rúk, či objímanie a zdržiavanie sa vo väčších skupinách.
  • Pokiaľ sa necítite dobre a pociťujete príznaky ochorenia COVID-19, buďte zodpovední a radšej ostaňte doma.
  • Prosíme tiež všetkých, ktorí bezprostredne pred podujatím navštívili zahraničné krajiny a netestovali sa, aby zvážili svoju účasť a brali tak ohľad na ostatných návštevníkov.

ĎAKUJEME, ŽE BUDETE REŠPEKTOVAŤ VŠETKY OPATRENIA :)